display result search
منو
زندگی پس از زندگی - یک نگاه

زندگی پس از زندگی - یک نگاه

  • 1 تعداد قطعات
  • 34 دقیقه مدت قطعه
  • 147 دریافت شده
قسمت بیست و سوم از سری اول برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: آقای داود فدایی

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی که در تجربه ی نزدیک به مرگ، بصورت موقت از کالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران از عالم غیب می‌شوند.

در این قسمت روایت تجربه ی نزدیک به مرگ آقای داود فدایی را می شنویم:
تنهایی در منزل و از دست دادن تعادل و افتادن بر زمین و خارج شدن موقت روح از بدن
دیدن کلید پشت در و غصه از اینکه جسم در خانه تنها مانده و می پوسد
نگاه کروی و دایره ای شکل به همه قسمت های خانه
بازگشت روح به بدن و متوجه سپری شدن20 دقیقه ای از زمان خروج از بدن
هنگام برخاستن متوجه پیچ خوردن و درد پاشنه پای چپ شدن

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 34:04

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی