display result search
منو
جنبه مادی و معنوی جهان آفرینش، جلسه دوم

جنبه مادی و معنوی جهان آفرینش، جلسه دوم

  • 1 تعداد قطعات
  • 38 دقیقه مدت قطعه
  • 73 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام محمدهادی عبدخدایی با موضوع «جنبه مادی و معنوی جهان آفرینش»، جلسه دوم، سال 1395

جهانبینی الهی جهانبینی دو بعدی است. یعنی در این آفرینش دو جنبه ظاهری و معنوی وجود دارد. برخی فقط توجه به جنبه ظاهری و مادی دنیا دارند. برخی هم فقط توجه به جنبه باطنی و معنوی جهان دارند. ولی اسلام معتقد به هر دو جنبه دارد.
یک مسلمان واقعی همانگونه که ظاهر عالم را می بیند توجه به عالم غیب هم دارد. انسان هم دارای دو بعد جسمانی و روحانی دارد. بعد ظاهری همین چشم و دست و... است و بعد باطنی نفس و روح و جان و... انسان است. اگر بعد باطنی انسان نباشد ظاهر انسان چندان مهم نیست. این بعد باطنی انسان است که به او شخصیت می دهد وگرنه انسان با مرده فرقی ندارد.
انسان دروغگو تحت فشار عصبی قرار دارد که در زمانه ما بر اساس فشارهای عصبی دستگاهی را ساخته اند که انسان دروغگو را لو می دهد. چرا اینگونه است؟ زیرا حرفی خلاف فطرت انسانی خود گفته است. حرف و بیان خلاف فطرت، بدن انسان را به واکنش وا می دارد. روز قیامت اعمال انسان از خود انسان است که آشکار می شود. مجرم وقتی نامه اعمال خود را می بیند منکر آن می شود ولی خدا به دهان های آنها مهر می زند و اینجانست که اعضا و جوارح انسان، خود به حرف آمده و شهادت می دهند. به اندازه کار خوب و بد در روز قیامت آشکار می شود.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 38:16

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی