display result search
منو
اقامه فرهنگ ولایت اهل بیت و تحقق جلوه ای از عصر ظهور با زیارت اربعین، جلسه دوم

اقامه فرهنگ ولایت اهل بیت و تحقق جلوه ای از عصر ظهور با زیارت اربعین، جلسه دوم

  • 1 تعداد قطعات
  • 53 دقیقه مدت قطعه
  • 24 دریافت شده
سخنرانی آیت الله سید محمدمهدی میرباقری با موضوع "اقامه فرهنگ ولایت اهل بیت و تحقق جلوه ای از عصر ظهور با زیارت اربعین"، جلسه دوم، سال 1392

عبادت و بندگی سید الشهداء در روز عاشورا مبدأ گشایش درهایی از غیب به روی ما سوی الله شد و پرده هایی از غیب را کنار زد که جز با عبادت معصوم، خرق این حجاب ها ممکن نبود؛ چرا که اساسا ظرفیت عبادت و وفای عهد ما ظرفیت چنین کاری نیست. بسیاری از عبادات معصوم برای دستگری از بندگان و شفاعت آن ها بوده است. چنان که مقام محمود نبی مکرم اسلام که ورود به آن را در زیارت عاشورا از خدای متعال درخواست می کنیم؛ همان مقام شفاعت ایشان است. معنای شفاعت ایشان این است که ایشان پذیرفته اند برای بندگان سرمایه گذاری کنند و با فداکاری دست عباد را بگیرند و به مقصد برسانند؛ البته آن بندگانی که عهدی با ایشان دارند. بسیاری از ابتلائات و ریاضات پیامبر اکرم برای این بوده است که ایشان پذیرفته بودند تا شفیع همه امم باشند و همه گذشته و آینده را با خودشان به منزل مقصود برسانند.

مؤمن از اخبار شفاعت مغرور به گناه نمی شود؛ بلکه به فضل و رحمت خدای متعال امید پیدا می کند. راه سلوک راه، دشواری است که بدون استادی که از عوالم گذشته تا امروز و آینده انسان را بشناسد، طی شدنی نیست. این راه، رموز و دشمنی های بزرگی دارد. چنان که پیامبر اکرم خطاب به امیر مؤمنان فرمودند یا علی همان طور که تو، به راه های هدایت آشنایی شیطان راه های ضلالت را می شناسد. معلم باید قبل و بعد انسان را بداند و برای تک تک افراد سرمایه گذاری کند. کسی نباید گمان کند که اگر موفق شد بطن و دامن خود را پاک نگهدارد به مقصد رسیده است. بلکه این راه، گردنه هایی دارد که جز با شفاعت و دستگیری معصوم طی شدنی نیست. با شفاعت معصوم، مؤمن در درجات سیر می کند و عبادات او بالا می رود.

رسول خدا می خواهند از همه عالم دستگیری کنند و همه آن هایی را که اهل عهد با ایشان هستند به مقصد برسانند. عاشورا، فتح الفتوح رسول خدا برای این دستگیری است. با این تحمل و سرمایه گذاری عظیم ایشان در کربلا، درهای جذبات الهی به روی همه سالکان باز شد. گشایش این درب، یک قرارداد صرف نیست؛ بلکه حقیقتی از غیب، از بستر عاشورا تنزل پیدا می کند که همه سالکان و اولیاء محتاج آن هستند و بدون آن در میانه راه می مانند. در حقیقت این مقام محمود نبی اکرم است که در عاشورا تجلی کرده و اگر کسی بخواهد به درک این مقام برسد؛ باید از عاشورا سیر کند. هر نعمت و رحمتی که به سالکی می رسد و هر تجلی ای بر عارف می شود همه از شفاعت نبی اکرم است. توبه بدون شفاعت ایشان کار را تمام نمی کند، بلکه باید باران رحمت نبی اکرم بر انسان ببارد تا انسان تطهیر شود و الا حمام بدون آب، انسان را از آلودگی ها پاک نمی کند. فلذا وقتی حضرت آدم دویست سال گریه می کند او را به وادی ولایت می برند و وقتی حقیقت ولایت را تلقی کرد، توبه او منشأ اثر می شود. اگر کسی در مقام ابراهیم خلیل هم باشد باید از آستان رسول خدا و از مقام محمود ایشان حقیقتی جاری شود و با شفاعت ایشان کار به سر انجام برسد. ایشان شاهد بر همه انبیاء و شهدا هستند و با عبادت ایشان در های غیب باز می شود فذا است که با نافله شب ایشان، مقام محمود حاصل می شود.
رسول خدا برای آن که همه عالم را ببرند بزرگ ترین سرمایه گذاری را در کربلا انجام داده اند و همه را از دو باب بکاء و زیارت، در این وادی عبور می دهند. از همان ابتدا که اشک بر سید الشهداء، از چشمان ما جاری می شود به شفاعت رسول خدا است و رنجش را ایشان برده اند.

بکاء بر سید الشهداء و تحمل بلای ایشان مراتبی دارد. زائرین اولین اربعین حسینی این ویژگی را داشتند که بلای آن ها متن بلای سید الشهداء بود. بنابراین، زیارت و بکاء آن ها هم با دیگران متفاوت است. زیارت و گریه آن ها این دو باب را برای همه گشوده است و این باب ها انتهایی ندارند . زیارت، چنان که در روایت آمده تا آن جا پیش می رود که زائر، خدا را در مقام فوق عرش، زیارت می کند. اگر حج فرار الی الله است در هر زیارتی هفتاد حج قرار داده شده است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 53:56

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی