display result search
منو
آزادی و آزادگی در کربلا - بخش ششم

آزادی و آزادگی در کربلا - بخش ششم

  • 1 تعداد قطعات
  • 43 دقیقه مدت قطعه
  • 58 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی با موضوع "آزادی و آزادگی در کربلا" - بخش ششم - سال 1397

بسیاری از خطاهای مردم از روی ذلت نفس بوده و کسانی که صاحب عزت نفس باشند از این خطاها دور هستند. برای مثال ریاکاری منافقان از روی خاری آنها بوده و انسان های آزاده از این صفات مبرا هستند. آزادگان در همه ی حالات و صفات با دیگران تفاوت دارند و حتی عبادتشان نیز خالصانه تر و عابدانه تر از دیگران است.

به طور کلی و بنا بر روایات عبادت بر چند قسم است :
1.عبادت احرار
که برترین نوع عبادت است.
2.عبادت تجار
که نوعی معامله در آن بوده و حالت کاسب کارانه دارد.
3.عبادت عبیدان
که از روی ترس است و به تعبیری همان عبادت بردگان است.

انسان آزاده خدا را به خاطر خودش می خواهد و در مقابل بندگی درخواستی ندارد. امام علی (ع) نمونه ی روشنی بر این ادعاست. ایشان می فرمایند که اگر بهشت و جهنم نیز وجود نداشت، من نماز می خواندم و بندگی می کردم. قیامت و بررسی اعمال ما انعکاسی از کارهای ما در همین دنیا است. در آن روز باطن انسان ها معلوم و مشخص می شود و حجاب و پرده ای باقی نمی ماند.

در بحث ویژگی های احرار و آزادگان به مواردی اشاره شد:
1.دوری از خدعه و نیرنگ
2.رعایت حقوق دیگران
3.دفاع از مظلوم
4.آزار نرساندن به مردم ( هر کس مردم را به وحشت انداخته و آنها را سرگردان و وحشت زده کند از آزادگان نیست.)

ایجاد وحشت در دیگران نیز به چند دسته تقسیم می شود:
1.گمان بد
در روایت است که خدا عمل نیک هیچ انسانی را قبول نمی کند اگر نسبت به دیگران گمان بد در دلش باشد.
2.نگاه بد
نگاه بد و تحقیر آمیز به دیگران موجب می شود تا انسان در قیامت با خاری حاضر شود.
3.غم به دل دیگری نشاندن
کسی که مرتکب این عمل می شود در قیامت بسیار سرزنش خواهد شد به خصوص اگر نسبت به پدر و مادرش اینطور باشد.
4.تحقیر کلامی
اگر انسانی دیگری را به خاطر فقر و نداری تحقیر کند، در قیامت با بدی ها حاضر خواهد شد.
5.پرونده سازی و عیب جویی
6.ایجاد وحشت در دل مردم
مصداق روشن این مورد احتکار و انبار کردن رزق و روزی مردم و نگران کردن آنها است که آرامش جامعه را از بین می برد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 43:36

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی