display result search
منو
راه های رسیدن به مقام بندگی و محبت،‌ جلسه دوم

راه های رسیدن به مقام بندگی و محبت،‌ جلسه دوم

  • 1 تعداد قطعات
  • 55 دقیقه مدت قطعه
  • 69 دریافت شده
سخنرانی آیت الله سید محمدمهدی میرباقری با موضوع "راه های رسیدن به مقام بندگی و محبت"، جلسه دوم، سال 1396


روابط بین انسان ها باید براساس محبت و رحمت شکل بگیرد. یعنی هر دو نفر که با همدیگر ارتباط برقرار می کنند تا آن جایی که یک جامعه بزرگ تشکیل می شود و میلیون ها انسان در آن گرد هم می آیند و با هم یک زندگی اجتماعی را شکل می دهند، روابط باید براساس محبت نسبت به یکدیگر باشد.

اگر ارتباط بر اساس محبت و رحمت بود، ثمرات فراوانی دارد:

اول، رابطه بین آن ها براساس فداکاری و ایثار خواهد بود. اگر انسان حقیقتاً به کسی محبت داشت و رشته ای از رحمت بین آن ها بود، نسبت به او فداکاری و ایثار می ورزد.

دوم، این ارتباط براساس کرامت خواهد بود؛ یعنی اگر همه دارایی خودش را هم برای کسی که به او محبت می ورزد هزینه کند، در حالی که رحمت حقیقی بین آن ها است، اینطور نیست که او را تحقیر کند بلکه این رابطه کریمانه است.

سوم، اگر رابطه بر اساس محبت و رحمت بود آن شخص در کنار انسان احساس امنیت و آرامش کرده و هیچ گاه نگران خطری از ناحیه دوست خود نیست. این خاصیت محبت است که مثال بارز و آشکار آن رابطه بین پدر و مادر و فرزند است که کاملا براساس محبت و رحمت الهی است.

خدای متعال به بنده خودش دستور می دهد که نسبت به پدر و مادر خودتان هم این گونه باشید. این مسئله رابطه ای نیست که خدای متعال در سرشت ما گذاشته باشد بلکه از ما خواسته و تکلیف است. اساس این تکریم و تواضع باید براساس محبت باشد. بایستی احساس رحمتی بین فرزند نسبت به پدر و مادر باشد که این رحمت موجب شود فرزند متواضعانه با آن ها برخورد کند. البته یک جایی تکلیف است و یک جایی هم در پدر و مادر این لشکر و جند الهی را قرار داده است. نتیجه آن هم این است که وقتی رابطه اینطور بود فرزند در زیر سایه آن ها احساس عزت، کرامت، امنیت و آرامش می کند؛ یعنی مضطرب نیست و هیچ گاه فکر نمی کند که پدر به من ضرر می زند یا مادر من را فریب می دهد، توهم این هم در ذهن او نمی آید.

از هدیه های خاص خدای متعال به کسانی که براساس شریعت الهی باهم ارتباط برقرار می کنند این است که یک رحمت خاص بین آن ها قرار می دهد. اگر آن را از بین نبریم و همین رشته را شکوفا کنیم، دائما زندگی با طراوت تری خواهیم داشت. خدای متعال بین مؤمنین این رشته را قرار داده است. اگر رابطه ما براساس محبت و ولایت نباشد خدای متعال به ما اجازه امر به معروف نمی دهد و این مسئله باید براساس محبت باشد، نه این که وقتی قصد امر به معروف دارم، بخواهم طرف مقابل را خراب کنم. این محبت الهی است که هم اجازه امر به معروف می دهد و هم آن را کنترل کرده تا از مدار خارج نشده و تبدیل به عیب جویی و افشاگری و سرزنش و توهین نشود.

در روایات نقل شده که ریشه این محبت ها در رحمت الهی است و خداوند متعال رشته ای از رحمت خود را بین مومنین قرار داده و قطع رحم مساوی است با بریدن از ولایت الهی. همچنین این نکته اهمیت دارد که امربه معروف و نهی از منکر هم ریشه در همین محبت دارد چرا که اگر این نبود تبدیل به سرزنش و تحقیر و خوار کردن دیگران می شد که در نزد خدای متعال مبغوض و ناپسند است. ارتباطی که براساس رحمت الهی نباشد دچار رقابت های ناسالمی می گردد و جامعه ای پر از تعارض را پدید می آورد که در آن ایثار و تکریم و تعزیز جایی ندارد و همه برای زمین زدن دیگری تلاش می کنند و این هم از آثار زندگی با سبک بی دینی است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 55:25

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی