display result search
منو
خبر شهادت در فاطمیه

خبر شهادت در فاطمیه

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 260 دریافت شده
سخنرانی حاج حسین یکتا با موضوع خبر شهادت در فاطمیه، سال 1398

حاج قاسم از بعد از احمد کاظمی، مهدی باکری و مهدی زین الدین شهید شده بود.
از حاج قاسمی می گوییم که یکی از برادران دفاع مقدسی کرمانی به خود من گفت: پارسال در ایام فاطمیه که در خانه حاج قاسم برنامه بود، حاج قاسم گفت فاطمیه سال بعد با فاطمیه امسال فرق دارد و وقتی فرق آن را سؤال کردم گفت سال بعد در ایام فاطمیه من نیستم.
آنهایی که برای خدا می شوند سیمشان وصل و به هدایت الهی هدایت می شوند.
امروز در چشم و قلب و عزم هر جوان ایرانی نگاه کنی می بینی عزم جزم کرده پا جای پای حاج قاسم بگذارد.
خدا به خمینی کبیر یک تعداد فرمانده حواله کرده بود برای زمان جنگ که بعضی آنها در زمان جنگ رفتند و بعضی از آنها ماندند برای حضرت آقا.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 2:17

مشخصات

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی