display result search
منو
زندگانی امام کاظم (علیه السلام)

زندگانی امام کاظم (علیه السلام)

  • 1 تعداد قطعات
  • 36 دقیقه مدت قطعه
  • 179 دریافت شده
سخنرانی آیت الله رضا استادی با موضوع زندگانی امام کاظم (ع)

امام موسی بن جعفر (ع) در سال صد و بیست و هشت بعد از هجرت در ابواء به دنیا آمد که سرزمینی بین مکه و مدینه است. ایشان در زمان حکومت بنی امیه و بعد از آن در زمان عباسی ها زندگی کردند و بسیاری از عمر خود را در زندان به سر بردند. هارون الرشید کسی بود که امام را بعد از رنج های فراوان به شهادت رساند.
حاکمانی که به ناحق خود را ولی نعمت مردم می دانستند برای اینکه مردم به سوی امام خود گرایش پیدا نکنند ایشان را زندانی می کردند. حفظ سلطنت، ترس از گرایش مردم به ائمه و تقیه ی معصومین اموری بود که آنها را به این امر ترغیب می کرد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 36:15

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی