display result search
منو

تحول نفوس انسانی

1403/04/02
|

به بهانه ی سالروز شهادت شهید مصطفی چمران شما رو دعوت می کنیم به شنیدن سخنرانی کوتاه با عنوان «تحول نفوس انسانی» با صدای شهید مصطفی چمران

در حیات مادی هم، انسانی که حب ذات را به زیر پا گذاشته از منافع مادی حیات بیشتر برخوردار خواهد شد...

صدای گفتگو

ویدئو

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

پایگاه سخنرانی مذهبی