display result search
منو

علامت قبولی روزه در درگاه الهی چیست؟

1401/02/17
|

سخنان استاد شهید مرتضی مطهری درباره علامت قبولی روزه ما در ماه رمضان را می شنوید

صدای گفتگو

ویدئو

درباره

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

پایگاه سخنرانی مذهبی