display result search
منو

با وجود نیاز فقرا، هزینه کردن برای اربعین چه توجیهی دارد؟

1400/07/10
|

سخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری با عنوان «با وجود نیاز فقرا، هزینه کردن برای اربعین چه توجیهی دارد؟»

صدای گفتگو

ویدئو

درباره

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

پایگاه سخنرانی مذهبی