display result search
منو

غصه ی اهل بهشت

1400/06/20
|

سخنرانی آیت الله محمدعلی جاودان با عنوان «غصه ی اهل بهشت»

ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که مگر نه این است که در بهشت هیچ ملال و غصه ای نیست و حتی بهشتیان غبطه هم نمی خورند؟!
پاسخ این است که منظور این حدیث، بهشتیانی که در بهشت اخروی وارد شده اند نیست بلکه بهشتیان، قبل از ورود و یا در هنگام مواقف، این غم و غصه را دارند...

صدای گفتگو

ویدئو

درباره

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

پایگاه سخنرانی مذهبی