display result search
منو
اهمیت ماه ذی القعده و اربعین موسوی

اهمیت ماه ذی القعده و اربعین موسوی

  • 1 تعداد قطعات
  • 28 دقیقه مدت قطعه
  • 25 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام محمد رضا عابدینی با موضوع «اهمیت ماه ذی القعده و اربعین موسوی»، سال 1403

نکته ای را دررابطه با مناسبتی که در پیش است که روز اول ماه است ان شاءالله به عنوان نگاهِ اخلاقی یک اربعین و چله ای را درپیش داریم که این 30 روز به اضافۀ 10 روزِ ماه ذیحجّه منسوب به حضر ت موسی علیه السلام
است. این 30 روز به اضافۀ 10 روزِ ذیحجّه به عنوان میقات موسوی به عنوان مواعدۀ با ربّ قرارِ با خدا برای موسی قرار داده شده بود و نتیجۀ او نتایج عظیمی بود که برای موسی علیه السلام و بنی اسرائیل به تبعِ حضرت ایجاد شد، خب این ایام اتفاقی نیست که این30 روز و این 10 روز در مواعده قرار گرفت یعنی اینجور نبود که بگوییم که ممکن بود این مواعده در روزهای دیگری اتفاق بیفتد ازقضا به این روز افتاد نه، این در نظام الهی روابطِ بین زمان و مکان و انسان یک رابطه های ویژه ای است هر کدام از اینها روحی دارند هر کدام از اینها مرتبۀعالی و خزائنی دارند که آن خزائن نشان می دهد چه مناسبتی بین آن حقیقت و انسان و حرکتِ انسا ن و کمالِ انسان درکار است. کسی که از آن رتبه نگاه می کند به عالم می فهمد که هر روزی چه مائده ای برای انسان درپیش گرفته و دارد و ذخیره کرده لذا هما ن جوری که مرحوم آقامیرزا جواد آقای ملکی تبریزی در کتاب شریف المراقبات می فرمایند زمان ها منازلِ سلوک الی الله هستند و هر منزلی و هر زمانی یک منزل است که آن منزل یک اثرِ خاصی دارد غیر از آثارِ خاصِّ زمان های دیگر. چنانچه غذاها هر کدام خاصیتی دارند غیر از خاصیت غذای دیگر هر زمانی مرتبطِ با انسان یک خاصیت و اثری دارد که اگر انسان اثرِ آن زمان را به دست آورد مراقبۀ آن زمان را انجام دا د آن جور که وارد شده آن اثر را در وجودش تثبیت می کند اما اگر نه غافلاً از آن زمان گذشت آن اثر برای این ایجاد نمی شود و به تعبیر ایشان اگر سال بعد هم موفق شد بر اینکه این زمان را درک بکند این زمانی که سالِ بعد است با زمانی که سالِ گذشته است متفاوت است یکسان نیست.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 28:20

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی