display result search
منو
مرگ و عالم برزخ؛ جلسه دهم

مرگ و عالم برزخ؛ جلسه دهم

 • 1 تعداد قطعات
 • 41 دقیقه مدت قطعه
 • 207 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با موضوع "مرگ و عالم برزخ"؛ جلسه بخش دهم

پیش از نزول قرآن تا زمان حضرت آدم (ع) فاصله ای بوده که نمی دانیم چقدر بوده است، اما مهم اینست که در آن زمان نیز کسانی بوده اند که به برزخ ایمان داشتند ولی اطلاعی از آن نداشتند. برای مثال مصری های باستان ظرف ها و جواهراتی را با مردگان خود دفن می کردند تا در زندگی پس از مرگ از آنها استفاده کنند. اینها نشان از اعتقاد مردم پیش از اسلام به برزخ و زندگی انسان دارد. انسان با اندکی تامل درمییابد که اگر با مرگ نابود می شد، پس چرا ما در خواب با مردگان خود ارتباط داریم و برخی از آنها برای ما خبرهایی می آورند. اینها نشان از وجود حیات و زندگی در دنیای دیگر دارد. در آنجا زندگی به شکل دیگری در جریان است و همه آن را تجربه خواهند کرد.
انسان ها با توجه به اعمالشان در بدی ها و خوبی ها جاودانه خواهند شد و به زندگی خود ادامه خواهند داد.
انسان آگاه در برزخ درگیر باطن خود خواهد بود و اگر ذره ای حق الناس بر گردنش باشد به دنبال کسب رضایت از اهل دنیاست. آنها حتی به کوچکترین دینی آگاه هستند و آن را درک می کنند.

قطعات

 • عنوان
  زمان
 • 41:03

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

 • کاربر مهمان
  عالی
 • کاربر مهمان
  جاریست

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی