display result search
منو
مرگ و عالم برزخ؛ جلسه ششم

مرگ و عالم برزخ؛ جلسه ششم

  • 1 تعداد قطعات
  • 38 دقیقه مدت قطعه
  • 110 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با موضوع "مرگ و عالم برزخ"، جلسه ششم

پیش از اینکه انسان بمیرد گوشه ای از پرده بین دنیا و عالم دیگر را به او نشان می دهند. در این زمان او به حقایقی دست پیدا می کند در حالی که بین مرگ و زندگی قرار دارد. او در این لحظه مال و فرزندان و اعمالش را می بیند. مال و ثروت با او حرف می زند و در نتیجه متوجه می شود که در آن زمان مال و ثروت اصلا به کار او نمی آید. فرزندان و اهل او نیز تا قبر او را همراهی کرده و بعد از انجام مراسم به زندگی خود بر می‌گردند. در این زمان تنها اعمال انسان برایش باقی می مانند که چهره قیامتی عمل را به او نشان می دهند. اعمال انسان به او عرضه می شوند و تا قیامت همراه او خواهند بود تا زمان حسابرسی اش فرا برسد. پس تنها اعمال خوب و بد انسان در نهایت برایش باقی می مانند که او را عاقبت به خیر کرده یا موجب عذاب او خواهند شد.
زشتی‌ها تا دم مرگ انسان را از خوب بودن باز می دارند. کینه، حسادت، دروغ و ... اخلاق ما را تشکیل می دهند که موجب می شوند که ما در بدی یا خوبی جاودانه شویم.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 38:36

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی