display result search
منو
تحکیم روابط خانواده، جلسه اول

تحکیم روابط خانواده، جلسه اول

  • 2 تعداد قطعات
  • 29 دقیقه مدت قطعه
  • 124 دریافت شده
سخنرانی سرکار خانم منصوره رحماندوست با موضوع «تحکیم روابط خانواده»، جلسه اول، سال 1400

تعاریف مختلفی از خانواده وجود دارد. وجود مادر و پدر جزء اصلی ترین ستون خانواده محسوب می شود. ما می خواهیم به خانواده از نگاه محور تربیت نگاه کنیم. گاهی ممکن است پدر مربی تربیتی باشد، گاهی مادر و گاهی هم پدر و مادر. و گاهی هم ممکن است پدر و مادر این پدر و مادر هم در تربیت فرزند و خانواده نقش ایفا کنند.
اگر از یک نفر مربی تربیتی در یک خانواده وجود داشته باشد به هیچ عنوان نخواهیم توانست ساربانی این کاروان خانواده را بدون هماهنگی با دیگر اعضا به عهده داشته باشیم. هماهنگی در رابطه با تربیت فرزندان و یا هدایت خانواده به سوی تعالی، یک رکن بسیار اساسی است. وگرنه اگر هر کسی قرار باشد یک دستور و یک مدیریتی را در خانواده داشته باشد این خانواده یک خانواده به سامانی نخواهد بود بلکه به عنوان یک خانواده نا به سامان شناخته خواهد شد.
ما یک خانواده داریم که مستبد است. سالار پرور است. یک نفر در این خانواده حکمران است. یعنی به زعم خودش همه افراد باید مطیع او باشند. حالا این سالار می تواند پدر، مادر و... باشد. در اینگونه خانواده شکوفایی فرزندان نیست. رشد به شکل درست اتفاق نمی افتد. در تصمیم ها و مشورت ها دیگران دخالت ندارند. فرزندان در آیند که مرد یا زن زندگی می شوند، در تصمیم گیری و انتخاب ها دچار تردید هستند. هنوز که هنوز است منتظر است که یکی به او بگوید این کار را بکن و آن کار را نکن.

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

  • کاربر مهمان
    با سلام و عرض ادب بسیار عالی بود آفرین بر این بانوی محترم بزرگوار و گرامی

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی