display result search
منو
خانواده موفق، جلسه چهارم

خانواده موفق، جلسه چهارم

  • 1 تعداد قطعات
  • 49 دقیقه مدت قطعه
  • 485 دریافت شده
سخنرانی استاد سعید عزیزی با موضوع «خانواده موفق»، جلسه چهارم، سال 1402

مبحث شناحت تفاوت های جنسیتی را عرض کردیم. در این جلسه می خواهیم شناخت تفاوت های شخصیتی یا ویژگی های شخصیتی را بیان کنیم.
ویژگی های رفتاری یک انسان را می گویند تیپ شخصیتی. هر کسی باید تیپ شخصیتی خود را بداند که چیست و همچنین تیپ شخصیتی همسر خود را بشناسید که چیست. تیپ شخصیتی فرزندان را نیز بدانید که چیست. چرا که اگر اطلاع نداشته باشید دچار آسیب خواهید شد.
تیپ شخصیتی درونگرا. درونگرا صفات کلی دارد که اصلی ترین آنها حساس بودن، زودرنج بودن، متفکر بودن، عمیق بودن، دقیق و جزئی نگر بودن، مسئولیت پذیر بودن، دارای اعتماد به نفس پایین، استری بالا، عصبی و حرصی بودن، علاقه مند به کارهای فردی و مردد در تصمیم گیری. اگر از این صفات کلی، پنج شش صفت در کسی باشد، او دارای تیپ شخصیتی درونگرا است.
برونگرا دقیقا بر عکس صفات فوق الذکر است. کلی نگر، سطحی بودن، دمدمی مزاج، ریسک پذیر، اعتماد به نفس بالا، علاقه من به کارهای جمعی، عدم تمرکز، ریلکس و خونسرد، شاد و خوش بین.
معمولا و نه همیشه، اگر دو فرزند داشته باشید بچه اول درونگرا و بچه دوم برونگرا است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 49:26

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی