display result search
منو
پرسشگری در اسلام- بخش پنجم

پرسشگری در اسلام- بخش پنجم

  • 2 تعداد قطعات
  • 32 دقیقه مدت قطعه
  • 33 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با عنوان "پرسشگری در اسلام"، بخش پنجم، سال1402

در آیه ی 58 سوره ی "اَعراف" آمده است: "و زمین پاک است که گیاهش به اذن پروردگارش بیرون می آید و زمینی که ناپاک است، جز گیاهی اندک و بی سود از آن بیرون نمی آید." همانگونه که زمین ها متفاوتند و در پرورش گیاهان سودمند، یکسان نیستند، دلهای انسانها نیز متفاوت هستند. عدّه ای که از قلب و روح و نیّات پاک برخوردار هستند، آنچه از خود بُروز می دهند، برای خود و دیگران، سودمند است. ولی از انسانهای ناپاک و خبیث، جز بدی و شرارت، سر نمی زند.
قرآن، کتاب هدایت است و با وجود آنکه تاکنون تفاسیر بسیاری بر این کتاب آسمانی نوشته شده، همچنان کتابی ناشناخته است. شرط اصلی دریافت حقایق قرآن، طهارت و نورانیّت دل است. در آیه ی 79 سوره ی "واقعه" در این باره می خوانیم: "لا یَمَسّهُ إلا المُطهّرون."
رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: "اگر زیاده روی در سخن گفتن شما و غفلت در دلهای شما نبود، هر چه من می بینم، شما نیز می دیدید و هرچه من می شنوم، شما نیز می شنیدید."

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی