display result search
منو
واقع بینی و احساسات معنوی در قرآن (تفسیر سوره محمد(ص))، جلسه سیزدهم

واقع بینی و احساسات معنوی در قرآن (تفسیر سوره محمد(ص))، جلسه سیزدهم

  • 1 تعداد قطعات
  • 54 دقیقه مدت قطعه
  • 29 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام علیرضا پناهیان با موضوع " واقع بینی و احساسات معنوی در قرآن (تفسیر سوره محمد(ص))"، جلسه سیزدهم، سال 1402


خداوند متعال در سوره مبارکه محمد یکی از مهمترین موضوعات را از ابعاد مختلف مطرح می‌کند تا این موضوع را برای ما جا بیندازد. این موضوع رابطه خداوند با انسان در اداره امور زندگی انسان است که یکی از مهمترین موضوعات عالم هستی است. یکی از مهمترین اثرات تربیتی قرآن این است که انسان را واقع‌بین بار می آورد. اثر خداوند بر زندگی انسان، مهمترین واقعیتی که خداوند در قرآن جا می اندازد. اثر خداوند بر زندگی انسان بسیار دقیق و گسترده است و ابعاد بسیاری دارد. خداوند کل زندگی را مدیریت می‌کند. واقعیت تاثیر گذاری خدا و حضور جدی پروردگار، در قرآن کریم کاملا آشکار و واضح است و با تأمل می توانیم مقدار سلطه الهی را در زندگی هایمان مشاهده کنیم. هیچ اتفاقی خارج از تدبیر و قدرت خداوند نیست. سیطره خدا بر عالم ما را مجاب می‌کند که از خدا اطاعت کنیم. خداوند از قدرتش به برخی افراد می‌دهد. مدیریت کلان در جزئیات دخالت نمی کند ولی خداوند در مدیریت تمام جزئیات حضور دارد. سیستم مدیریت الهی بسیار پیچیده است. خداوند به واسطه قدرتی که دارد به مومن کمک می کند ولی به کافر کمک نمی کند.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 54:17

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی