display result search
منو
ارزشهای ماه رمضان- بخش هجدهم

ارزشهای ماه رمضان- بخش هجدهم

  • 2 تعداد قطعات
  • 43 دقیقه مدت قطعه
  • 124 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با عنوان "ارزشهای ماه رمضان"، بخش هجدهم، سال1402

الطاف و فیوضات الهی به پیامبران و امامان علیهم السّلام، باعث شد برای شناخت خدا هیچ نیازی به تفکّر و تعقّل در مخلوقات او نداشته باشند. امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: "اگر همه ی پرده ها از برابر چشمانم کنار روند، سر سوزنی بر یقینم افزوده نخواهد شد."
حضرت ابراهیم علیه السّلام وقتی دید عمویش و مردم سرزمین بابِل، به بت پرستی مشغولند، یک تنه در برابر همه ی آنان ایستاد و وقتی خواستند او را به آتش بیندازند و جبرییل برای یاری وی آمد، دست رد به سینه ی جبرییل زد و فرمود: "به یاری تو نیازی ندارم. آگاهی خدا از آنچه برایم روی داده، مرا کفایت خواهد کرد."
خردمندان که قرآن کریم، از آنان به عنوان "اولوا الالباب" یاد کرده است، کسانی هستند که با اندیشیدن در آفریده های الهی، نسبت به پروردگار متعال، معرفت پیدا می کنند.

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی