display result search
منو
ارزشهای ماه رمضان- بخش چهاردهم

ارزشهای ماه رمضان- بخش چهاردهم

  • 2 تعداد قطعات
  • 34 دقیقه مدت قطعه
  • 42 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با عنوان "ارزشهای ماه رمضان"، بخش چهاردهم، سال1402

باید از نعمتهای فراوانی که خدا در دنیا در اختیار ما قرار داده، برای رسیدن به کمال و خیر دنیا و آخرت، بهره بگیریم. اگر وجود خود را در راه پروردگار و بندگی او هزینه کنیم، دنیا و برزخ و آخرت آبادی خواهیم داشت و خدا همواره یارمان خواهد بود و از ما دفاع خواهد کرد. در آیه ی38 سوره ی "حج" آمده است: "إنّ اللهَ یُدافِعُ عنِ الّذینَ آمنوا."
باید مراقب باشیم که نعمتهای دنیوی را معبود خود قرار ندهیم. زیرا معبودهای باطل، اولاً فانی شدنی هستند و ثانیاً مانع رشد و کمال معنوی انسان می شوند.


قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی