display result search
منو
ارزشهای ماه رمضان- بخش سوم

ارزشهای ماه رمضان- بخش سوم

  • 2 تعداد قطعات
  • 34 دقیقه مدت قطعه
  • 40 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با عنوان "ارزشهای ماه رمضان"، سال1402

در آیات 183 و 184 سوره ی "بقره" به روزه داری ماه رمضان اشاره شده است. در آیه ی 183 آمده است: "ای اهل ایمان! روزه بر شما مقرّر و لازم شده، همان گونه که بر پیشینیان شما مقرّر و لازم شد، تا پرهیزکار شوید."
خداوند متعال در این آیه، اهل ایمان را به روزه داری، دعوت نموده است. تنها مومنان، این لیاقت و شایستگی را دارند که در زمره ی دعوت شدگان به ضیافت ماه رمضان قرار گیرند. اهل ایمان در آیات هفتم و هشتمِ سوره ی "بیّنه" معرّفی شده اند. در این آیات می خوانیم: "کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، بهترین آفریدگانند. پادش آنها نزد پروردگارشان، بهشت های پاینده ای است که از زیر درختان آن، نهرها جاری است. در آن جاودانه اند و خدا از آنان خشنود است و ایشان از خدا خشنودند. این پاداش برای کسی است که از پروردگارش بترسد."
با مجهّز شدن به دو بال ایمان و عمل صالح، می توان در آسمان قُرب و لقای خدا پرواز کرد.

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی