display result search
منو
رحمت الهی- بخش دوم

رحمت الهی- بخش دوم

  • 2 تعداد قطعات
  • 32 دقیقه مدت قطعه
  • 45 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با عنوان "رحمت الهی"، سال1401

همه ی جهان آفرینش، تجلّی رحمت پروردگار است. باران، یکی از جلوه های رحمت الهی است. خدا خورشید را مأمور می کند تا به آب دریاها بتابد. در نتیجه ی این تابش، آب به بخار تبدیل می شود و به بالا می رود و ابرها تشکیل می شوند. باد، ابرها را حرکت می دهد و در نتیجه، در سرزمین های مختلف، باران رحمت، نازل می شود.
اندازه گیری هایی که در آفرینش موجودات است، نمونه ای دیگر از رحمت پروردگار است. مثلاً اگر رشد طول درختان و قامت انسانها هرگز متوقّف نمی شد، مشکلات بسیاری در زندگی به وجود می آمد.
انسان باید با اندیشیدن در جلوه های رحمت خدا، بکوشد خود نیز منبع ظهور و بروز رحمت و مهرورزی و نرمخویی باشد و نه تنها به مسلمانان، بلکه به همه ی انسانها احسان و نیکی کند.

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی