display result search
منو
استفاده بهینه از جوانی، جلسه دوم

استفاده بهینه از جوانی، جلسه دوم

  • 1 تعداد قطعات
  • 24 دقیقه مدت قطعه
  • 87 دریافت شده
سخنرانی خانم دکتر مریم حاج عبدالباقی با موضوع "استفاده بهینه از جوانی"، جلسه دوم


در روایت داریم که صله رحم عمر را زیاد می‌کند. خداوند می فرماید: اگر کسی فراغت ایجاد کند برای عبادت من، من هم به او امکانات و موقعیتی می بخشم که گرفتار دنیا و ظواهر آن نشود و دلش را از غنا پر می‌کنم و برعکس اگر کسی باشد که مشغول دنیا باشد و وقتی برای عبادت من نگذارد و بگوید نمی توانم به عبادت خدا بپردازم، قلبش را پر از فقر می کنم و بیشتر او را مشغول به دنیا می کنم. بیشتر اوقات ما انسانها بهانه تراشی می کنیم برای اینکه برای خدا، زمانی صرف نکنیم. ما اگر برای خدا کاری کنیم، خدا هم برایمان جبران می کند و هیچ جبران کننده ای بهتر از خداوند نیست. ما اگر وقتمان را در راه خدا صرف کنیم، خدا هم برکت به وقت ما می‌دهد و وقت های صرف شده ما را برایمان جبران می کند. صله رحم هم اینگونه است که اگر به خاطر خدا چند ساعتی را به این امر مهم اختصاص دهیم، خدا هم این زمان رفته از عمر ما را به هر طریق جبران می‌کند. در روایت داریم که حاجات مردم، فرشته های الهی هستند که به سراغ شما آمده اند، اگر شما آنها را رد کنید به سراغ دیگران می روند. انسان اگر در رابطه با کار خدا خسیس باشد در حقیقت خودش متضرر شده است. خداوند از جوانان بیکار متنفر است. امام صادق (ع) در روایتی فرموده اند: « دوست دارم جوان را یا در حال آموزش دادن ببینم یا در حال آموختن.» از مهمترین امور در زندگی می‌توان به مراقبت بر اوقات و کیفیت نماز اشاره کرد. انسان اگر یک برنامه ریزی صحیح، درست و اصولی برای اوقاتش داشته باشد، به جایی می‌رسد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 24:25

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی