display result search
منو
راهکارهای تربیتی برای حفظ فرزندان از آسیب‌ها

راهکارهای تربیتی برای حفظ فرزندان از آسیب‌ها

  • 1 تعداد قطعات
  • 47 دقیقه مدت قطعه
  • 184 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام سید علیرضا تراشیون با موضوع «راهکارهای تربیتی برای حفظ فرزندان از آسیب‌ها»، سال 1401

یکی از اتفاقاتی در پیچ تاریخی امروز بشر این است که نظام سلطه علاوه بر اینکه به دنبال سلطه اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی است به دنبال سلطه تربیتی نیز است.
نظام سلطه به دنبال این است خانواده ها به دنبال تامین مادیات باشند و پدر و مادر به دنبال رفع نیازهای عادی و زیستی فرزندان خود باشند و خوراک فکری و تربیتی فرزندان را نظام سلطه تامین کند و نهایتا انسان ها چیزی بشوند که نظام سلطه می خواهد.
دهکده جهانی همان چیزی است که نظام سلطه به دنبال آن است چرا که خوراک های فکری و فرهنگی را برای انسان تامین می کنند. وقتی ما وارد قلمرو فکری دنیای غرب می شویم متوجه می شویم افکار آن ها آلوده است.
نظام سلطه به دنبال انسان محوری و جدایی از خدا محوری است که امروزه هم برخی از روشنفکرها به آن دامن می زنند. لذت محوری از دیگر ویژگی های نظام سلطه و دنیای غرب است و نظریه پردازان آن ها نیز همین مسئله را دنبال می کنند.
درنظام سلطه سود و منفعت فردی را به عنوان یک موفقیت می شمارند و انسانی که از نظر مالی پیشرفت نموده است را به عنوان الگو معرفی می کنند در حالیکه دین اسلام اینگونه نمی داند بلکه انسان های ثروتمند را به ساده زیستی توصیه می کند. تنوع طلبی و درگیر نمودن انسان به تنوعات دنیایی از دیگر سیاست های نظام سلطه است.
دنیای غرب یک باغ وحش منظم است و کسانی متمدن هستند که بتوانند با الگوی نظام سلطه زندگی کنند. بر اساس دین اسلام، انسان برای عبادت خلق شده است در حالیکه دنیای غرب به دنبال مادیات است.
یکی دیگر از برنامه های نظام سلطه مدگرایی است به گونه ای که تمام افکار مردم را به سمتی می برند که تمام تلاش خود را معطوف به پوشش های متنوع نمایند. رویکرد سبک زندگی غربی این است که گناه را یک مسئله عادی جلوه کند.
یکی از بزرگترین تهدیدات که نسل ما را هدف گرفته، کم نمودن تعلقات در درون خانواده است که بروز خانه های مجردی از مصادیق این مسئله است. نظام سلطه با ارائه کتاب، مقاله، فیلم و… تلاش می کند در لایه های زیرین جامعه سبک غلط و آلوده خود را نهادینه کند.
والدین این توانایی را دارند که نسل امروز را از نظر اعتقادی و فرهنگی برای پنجاه سال آینده بیمه کنند اما شرط هایی دارد. باید با شاخصه‌هایی که تربیت فرزندان را تقویت نماید آشنا باشیم و راهکارهای آن را به درستی ارائه کنیم.
نظام سلطه به دنبال از بین بردن هیئات مذهبی، حجاب، مجالس معارفی و… است چرا که دشمن می داند این مجالس هست که می تواند نسل را بیمه کند. تقویت اراده فرزندان، افزایش تلاش و تاب‌آوری، دوری از راحت طلبی و تربیت نسل مقاوم، تقویت اعتماد به نفس و تربیت فرزندان فعال و پیشرو از جمله راهکارهای حفظ فرزندان از آسیب‌هاست. امروزه باید مادران به معنای واقعی کلمه مادری کنند و جهاد تربیتی انجام

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 47:32

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی