display result search
منو
انگیزه‌های دنیوی دینداری در آیات قرآن کریم، جلسه چهارم

انگیزه‌های دنیوی دینداری در آیات قرآن کریم، جلسه چهارم

  • 1 تعداد قطعات
  • 49 دقیقه مدت قطعه
  • 5 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام علیرضا پناهیان با موضوع "انگیزه‌های دنیوی دینداری در آیات قرآن کریم"، جلسه چهارم، سال 1401


خداوند متعال در قرآن کریم یکی از روش های انگیزه مند سازی مخاطبان خودش را منافع و مضار دنیا که انسان ها در دنیا باهاش مواجه هستند قرار می دهد و خداوند در قرآن می فرماید: اگر کار خوبی انجام دهید، منفعتش برای خودتان هست و اگر کار بدی انجام بدهید ضررش به خودتان می‌رسد. در قرآن حدود 30 مرتبه از کلمه عاقبت استفاده شده است که 27 مرتبه آن در مورد عاقبت کار آدم های بد در دنیا و سرنوشت کافران و مکذبین است. و خداوند متعال صریحاً می فرماید: بروید و ببینید عاقبت اینها در دنیا چه شد؟ توجه به عاقبت در اکثر آیات قرآن مربوط به قیامت نیست بلکه مربوط به همین دنیاست. این یک تصریحی است بر آثار دنیایی که بر اعمال مترتب می شود، توجه کنیم. منظور از خیر در آیات قرآن، اعم از فواید دنیوی و اخروی است. توجه به منافع دنیوی دینداری، یکی از راه های جلوگیری از عُجب است. مومن باید دنیا را بهتر از بی دین ها به دست بیاورد. هنوز این مطلب در جامعه جا نیفتاده است که بی دینی به امور دنیوی ضرر می رساند. تلقی اشتباه از تأثیر دین بر دنیا، تبدیل به یک خط سیاسی و باعث سوء استفاده شده است. ما امر دینی صرف که ربطی به دنیا نداشته باشد، نداریم. دین و سنجش تأثیر دنیوی آن، پیچیده است و هر چیزی که دین گفته است به نفع دنیای ماست. کار بد، عاقبت بد دارد و نمونه بارز آن دنیای غرب است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 49:48

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی