display result search
منو
پیامبر اکرم (ص) اسوه حسنه

پیامبر اکرم (ص) اسوه حسنه

  • 1 تعداد قطعات
  • 29 دقیقه مدت قطعه
  • 48 دریافت شده
سخنرانی آیت الله سید مهدی قریشی با موضوع "پیامبر اکرم (ص) اسوه حسنه"، سال 1400

خداوند در قرآن می فرماید: در زندگی پیامبر گرامی اسلام برای شما الگو و سرمشقی هست و ایشان الگو و سرمشق حسنه‌ای برای شماست. ما باید با زندگی پیامبر اکرم، روش و منش ایشان و سبک زندگی ایشان آشنا باشیم و زندگی خودمان را با زندگی ایشان تنظیم کنیم. امیرالمومنین در نهج البلاغه در این زمینه مفصل صحبت کرده‌اند که به چند نمونه اشاره می کنیم. حضرت فرموده اند: «در زندگی تأسی و پیروی کن از پیامبر پاک و پاکیزه که در زندگی پیامبر برای شما الگو و سرمشق و اسوه ای هست و در زندگی پیامبر، مایع شکیبایی هست برای هرکسی که شکیبایی پیشه کند.» در ادامه چند نمونه از خصوصیات حضرت را بیان کرده و فرموده اند: «محبوب ترین فرد نزد خدای تبارک و تعالی کسی است که تأسی بکند و پیروی کند از پیامبر خدا.»
پیامبر کسی بود که از دنیا تنها به اندازه ضرورت استفاده کرد و هرگز با چشم پر به دنیا نگاه نکرد و چشمش را به دنیا عاریه نداد و نسبت به دنیا بی اهمیت بود. دنیا بر پیامبر عرضه شد، ولی پیامبر از قبول آن سرباز زد. پیامبر وقتی فهمید خدا از دنیا بدش می آید، پیامبر هم دنیا را مبغوض کرد. اگر مسلمان دنیا را بزرگ بدارد و برایش محبوب باشد، یعنی از مسیر خدا پیامبر دور شده است. پیامبر روی زمین غذای خود غذا میخوردند و مانند افراد عادی روی زمین می نشستند و هرگز تکبر و تفخری در پیامبر نبود. یکی از مواردی که در رفتار و منش پیامبر می تواند الگو و سرمشق برای ما باشد این است که فریفته دنیا نباشیم و حب دنیا و دنیا دوستی را در وجود خودمان از بین ببریم. امام رضا (ع) در کلامی فرمودند: «ای مردم عمل صالح و تلاش کردن در راه خدا را رها نکنید به خاطر اتکا کردن به محبت اهل بیت و از عبادت و عمل صالح غافل نشوید.» خداوند در قرآن فرموده است تنها ایمان و عمل صالح است که در قیامت به درد انسان خواهد خورد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 29:39

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی