display result search
منو
قدرت تشخیص و تصمیم گیری صحیح در آخرالزمان، جلسه سوم

قدرت تشخیص و تصمیم گیری صحیح در آخرالزمان، جلسه سوم

  • 1 تعداد قطعات
  • 58 دقیقه مدت قطعه
  • 106 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام علیرضا پناهیان با موضوع "قدرت تشخیص و تصمیم گیری صحیح در آخرالزمان"، جلسه سوم، سال 1401


در قرآن کریم یکی از موضوعاتی که خیلی مورد توجه پروردگار عالم هست و این موضوع گاهی از اوقات حتی به عنوان عذاب الهی و تهدید از آن استفاده می‌شود، موضوع قدرت درست فهمیدن و درست دیدن و درست شنیدن است. در قرآن خیلی به این مسئله پرداخته شده است و این یک موضوع اساسی است. طبق آیه قرآن، بدترین جنبنده ها نزد خدا کسانی هستند که درست نمی بینند و درست نمی شنوند. هدف خداوند رساندن ما به قدرت تشخیص است؛ تشخیص قبل و بعد از تکلیف. خوب شنیدن و خوب فهمیدن مقدمه برای خوب تشخیص دادن است. در لسان ادعیه بسیار ما تقاضای تشخیص درست می کنیم. از نظر انسان شناسی، بعضی عوامل مانع تشخیص درست هستند. منظور خدا از درست نفهمیدن و درست نشنیدن، نابینایی و ناشنوایی فیزیکی نیست. علایق ما انسان ها بر دیده ها و شنیده های ما مؤثر واقع می شوند. علاقه های انسان حتی در مورد میزان و نحوه فکر و اندیشه و توجه انسان هم تأثیر دارند. اگر علایق انسان تنظیم نباشد، راه فهم بسته می‌شود. به همین دلیل است که پیشرفت علم سریع نیست. ما اگر در امور معنوی درست ببینیم، می توانیم پیام های الهی را دریافت کنیم. مسئله درست دیدن است. پس کوچکترین گرایش ها بر اندیشه انسان تاثیر گذار است. انسانی که هوا پرست باشد، خدا هم چشم و گوشش را می‌بندد. حکمت، ریشه در تشخیص دقیق دارد. نوعی پاکی به رهایی از گرایش‌های غلط، عامل حکمت و تشخیص صحیح است. پاکی از گرایش های غلط، باید همراه با عشق به حقیقت باشد. چگونه مخالفت با هوای نفس، بر تشخیص درست مؤثر است؟ علم در تسخیر علاقه است. علاقه های انسان در علوم انسانی تأثیر گذار هستند. گرایش ها به اندیشه انسان حرکت و دستور می‌دهند. برای آزادسازی اندیشه، گرایش ها را باید اصلاح کنیم. مبارزه با هوای نفس نتایج فکری و اندیشه ای بسیاری را در پی دارد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 58:04

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی