display result search
منو
طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه بیست و سوم

طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه بیست و سوم

  • 1 تعداد قطعات
  • 58 دقیقه مدت قطعه
  • 148 دریافت شده
سخنرانی استاد سید علی حسینی خامنه‌ای با موضوع "طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن"، "ولایت"، جلسه بیست و سوم، سال 1353


در این بحث مشخص می شود که چرا می گویند، اگر ولایت نداشته باشی هرچه نماز و روزه هم بخوانی، نماز و روزه نیست. مسئله ولایت یک مسئله جدا از نبوت نیست. مسئله ولایت در واقع تتمّه و خاتمه بحث نبوت است. اگر ولایت نباشد، نبوت هم ناقص خواهد ماند. گفتیم که پیامبر نمی آید تک تک افراد را اصلاح کند، بلکه می آید یک کارخانه آدم سازی راه می‌اندازد که هزار هزار آدم را اصلاح می کند. این کارخانه آدم سازی، جامعه و نظام اسلامی است. جامعه اسلامی یعنی آن جامعه و آن تمدنی که در رأس آن جامعه خدا حکومت می‌کند و قوانین انجام قوانین خدایی است. حدود الهی در آن جامعه جاری می‌شود، عزل و نصب را خدا می کند، در راس آن جامعه خدا حکومت می‌کند و نائب خدا عملاً در جامعه اسلامی حکومت می‌کرد، پیامبر بود. کسی که مقررات را ابلاغ می‌کرد، درست می‌کرد، قوانین وضع می‌کرد و اجرا می‌کرد و افراد را جعل می کرد، پیامبر بود. در یک چنین جامعه ای، همه چیز از خداست. در جامعه غیر اسلامی، انسان اگر هم بخواهد، نمی تواند متدین باشد، چون همه عوامل و انگیزه ها انسان را از خدا دور می کند، ولی در جامعه اسلامی همه چیز انسان را به یاد خدا می اندازد. اگر جامعه اسلامی زمان پیامبر اکرم 50 سال ادامه پیدا می‌کرد با همان رهبری که پیامبر اکرم معین کرده بود همه منافقین تبدیل به ما مومنین می شدند. پیغمبر برای اینکه بتواند اهداف خود را پیش ببرد، بتواند کارخانه و جامعه انسان سازی بسازد، باید جمع به هم پیوسته و متحد، دارای ایمان راسخ، کسانی که از اعماق قلب، حاضر باشند جان و مال خود را فدا کنند را داشته باشد. پیامبر به یک چنین جامعه ای نیاز دارد، پس ابتدا با موعظه و روشنگری نیاز به چنین جمعی دارد. ولایت در قرآن یعنی به هم پیوستگی، هم جبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر و جویای یک هدف هستند و در یک راه قدم برمی دارند.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 58:22

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی