display result search
منو
طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه یازدهم

طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه یازدهم

  • 1 تعداد قطعات
  • 66 دقیقه مدت قطعه
  • 204 دریافت شده
سخنرانی استاد سید علی حسینی خامنه‌ای با موضوع "طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن"، "روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا" جلسه یازدهم، سال 1353


در مکتب خانه ها به بچه ها می آموزند که خدا یکی است و دوتا نیست؛ ولکن اکثر موحدین شناخت درستی از وجهه های گوناگون توحید تا نزدیک سنین رحلت ندارند.
عبادت به دو صورت در قرآن مورد نظر است، اول عبادت به صورت سجده و تعظیم کردن در برابر کسی و نماز خواندن برای او. دوم اینکه به طور مطلق از کسی پیروی کردن. قرآن می گوید مسیحیان کسانی بودند که علما و رهبانیون را عبادت می کردند، اما برخی از مسیحیان به این مسئله معترض شدند ولی منظور قرآن این است که اینها بدون قید و شرط از رهبانیون پیروی می‌کنند. شخصی به امام صادق (ع) می گوید: قرآن علت انحراف اقوام گذشته را پیروی از علمای خودشان می داند ولی شما هم به ما دستور می دهید که از علمای شیعه پیروی کنیم؟ امام صادق (ع) در پاسخ می فرمایند: «آن قوم ها می دیدند که علمای قوم شان علنی گناه و فساد می کند ولی با این وجود از آنها پیروی می کردند.»
کسانی که به حرف نماینده الهی به طور کامل گوش دهند و حواس خود را جمع کند درست است که دارند حرف های آن فرد را گوش می دهند ولی در واقع عبادت الهی را انجام می‌دهند. از این طرف هم اگر کسی به حرف های شیطانی افراد دل بسپارد و آنها را تاییدگونه گوش دهد عبد شیطان است. پیامبران همه آمدند برای پایه ریزی ایده توحیدی که علاوه بر رهایی انسان از بنده های دیگر، آمدند برای ظهور توحید در نظام اجتماعی و روابط اجتماعی.
انسان باید تلاش کند همواره با قرآن انس داشته باشد و خودش را به این گنج بی پایان دریای بیکران نزدیک کند. امیرالمومنین می فرمایند: «هیچ کس با قرآن ننشست مگر اینکه افزونی و کاستی در او پیدا شد، فزونی در هدایت و کاستی در کوردلی و نابینایی روح و درک و باطن.»
خداوند با تئوری کلی جهان را اداره نمی کند، با متن واقعیت، با علم و دانش به معنای واقعی، انسان ها را به راه راست هدایت می کند. قرآن می فرماید: یقیناً پروردگار تواناتر است به حال کسانی که گمراه می شوند از راه او و داناتر است به راه یافتگان و هدایت شدگان.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 66:12

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی