display result search
منو
صراط مستقیم صراط بندگان محبوب، جلسه بیست و دوم

صراط مستقیم صراط بندگان محبوب، جلسه بیست و دوم

  • 1 تعداد قطعات
  • 33 دقیقه مدت قطعه
  • 50 دریافت شده
سخنرانی از آیت الله حسین انصاریان با موضوع «صراط مستقیم صراط بندگان محبوب»، جلسه بیست و دوم، سال 1401

درک رحمت خداوند غیرممکن است. به فرموده امیرالمومنین علیه السلام صفات الهی که یکی از آنها رحمت است، عین ذات است. معنی ندارد که گفته شود خداوندی که دارای صفت رحمت است. خدا خود رحمت است. ذات بی نهایت است و نهایت از عوارض کل موجودات این عالم است. یک حقیقت در این عالم هستی بی نهایت است و آن حقیقت هم اوست. پس درک بی نهایت غیر ممکن است اما رحمت او را از آثار او تا اندازه ای می توان درک کرد.
این رحمت بی نهایت را برای اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ذهن ما نزدیک کند با عدد بیان کرده است. عددی در آنجا وجود ندارد. این امور در آنجا مطرح نیست ولی چون عقل و فکر ما محدود است، گاهی مسائل را با مثل و عدد ذکر می کنند.
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم می فرماید رحمت خدا صد مرتبه است. نمی خواهد بگوید که در آنجا عدد مطرح است. حقیقتی را را لازم بوده با عدد متوجه ما کند. یک مرتبه آن در دنیا تجلی کرده که از این یک مرتبه تمام مادران انسانی و حیوانی بهرهمند هستند و کل این مادران به سبب این رحمت به شدت بچه هایشان مورد رحمت آنها هستند. امور دیگر هم در این دنیا هست که تجلی این یک مرتبه است و بعد می فرماید نود و نه تای آن برای قیامت ذخیره شده و در قیامت تجلی پیدا می کند به گونه ای که شیطان نیز از این رحمت به طمع می افتد.
با این رحمت و این کیفیت، دلسردی از پروردگار یک حالت صدر در صد خلاف و شیطانی است. اگر کسی در گوشه ای، حرمی، جمعی و... برای حل مشکل و برآورده شدن حاجتش و آمرزش گناهانش، توسل به پروردگار پیدا کرد اجازه دلسردی ندارد. یعنی باید در حال امید قطعی و حتمی باشد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 33:28

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی