display result search
منو
تسبیح موجودات - بخش پانزدهم

تسبیح موجودات - بخش پانزدهم

  • 1 تعداد قطعات
  • 54 دقیقه مدت قطعه
  • 121 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با موضوع " تسبیح موجودات " - بخش پانزدهم

تسبیح و حمد و سپاس خدا امری بسیار مهم است که باید به آن پرداخته شود.
خداوند در سوره اسرا می فرمایند که تمام آفریده ها تسبیح خدا می گویند، حتی چیزهایی که ما آنها را نمی شناسیم و ندیده ایم. همچنین در سوره نور می فرمایند که ای رسول! ندانستی که آنچه در آسمان ها و زمین است تسبیح خدا می گویند؟
جهان، جهان جهل نیست و حتی جامدات نیز شعور دارند و همه سپاس خدا می گویند. صدای آنها گاهی از آستانه شنوایی ما خارج است و به همین دلیل ما قادر به شنیدن آن نیستیم. از پرنده ها گرفته تا سنگ ریزه ها همه در مورد خدا آگاهی دارند و او را پا و منزه از هر عیبی می دانند.
با این حال گاهی در زندگی ما نواقصی به وجود می آید که خدا در این باره می فرماید که هر آنچه از خوبی که به شما می رسد از جانب من و هر آنچه از بدی به شما می رسد از جانب خود شماست.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 54:30

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی