display result search
منو
تسبیح موجودات - بخش دهم

تسبیح موجودات - بخش دهم

  • 1 تعداد قطعات
  • 51 دقیقه مدت قطعه
  • 84 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با موضوع " تسبیح موجودات " - بخش دهم

همه موجودات تسبیح خداوند را می گویند اما تسبیح موجودات تکوینی بوده و تسبیح انسان تشریعی است. تشریعی به معنای دعوت از سوی انبیا و اولیا است. موجودات با تسبیح خود حمد و سپاس خدواند را می گویند و او را از هر عیب و نقصی پاک می دانند. با توجه به آیات و روایات همه موجودات دارای شعور هستند و این به طور کامل به اثبات رسیده است. وحی به انسان همان الهام قلبی است که یا برای دور کردن خطر است و یا برای منفعت رساندن. خدا در قرآن بارها به این امر اشاره کرده که برخی امور را به انسان الهام می کند.
انبیا و اولیا الهی به خاطر معرفت بالایی که داشتند در مقابل خدا خود را تحقیر می کردند و از خود و رفتار و اعمالشان راضی نمی شدند. خدا تسبیح را خود به انسان یاد داده و موجودات دیگر چون مراتبی از شعور را دارا هستند به زبان و بیان خود حمد خدا را می گویند. انسان با دانستن این مسائل و با آگاهی از این آفرینش بی عیب و نقص باید به معرفت برسد و دست پر به وی خدا برود نه با نقص و نادانی.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 51:27

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی