display result search
منو
صله رحم (اخلاق در قرآن)

صله رحم (اخلاق در قرآن)

  • 1 تعداد قطعات
  • 39 دقیقه مدت قطعه
  • 43 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام سید حسین حسینی قمی با موضوع "اخلاق در قرآن (صله رحم)، سال 1395


ماه رمضان ماه اوج رحمت الهی است. پیامبراکرم (ص) در این ماه بسیار استغفار می کردند و می فرمودند: «خداوند در این ماه مومنان را می آمرزد و می‌بخشد.» رمضان برترین ماه هاست و روزهایش بهترین روزها و ساعاتش بهترین ساعات است. حتی نفس کشیدن هم در این ماه ثواب ذکر را دارد و دعاهای مومنین مستجاب می شود. حتی خواب که وسیله آرامش است در این ماه عبادت محسوب می‌ شود. در این ماه سفره گسترده رحمت الهی پهن شده است اما خدا هم از ما انتظاراتی دارد. در روایت داریم که «انسان بدبخت و شقی کسی است که ماه رمضان را درک کند ولی آمرزیده نشود.»

در ماه ر مضان باید به فکر فقرا و نیازمندان هم باشیم و سعی کنیم در این ماه حتی شده به یک خرما مومنین را افطار بدهیم. پیامبر خدا در جود و سخاوت بر همه پیشی داشتند و بیشترین جود و سخاوت شان در ماه رمضان بود. از پیامبر سوال شد چه صدقه ای از همه بالاتر است؟ ایشان فرمودند: «صد قه ‌ای که در ماه رمضان داده شود از همه صدقات بالاتر است.» ماه رمضان ماه صله رحم است. باید به خویشاوندان و ارحام خود رسیدگی کنیم، اگر در خویشاوندان خود نیازمندی داریم باید به امور ایشان رسیدگی کنیم و به دیگری صدقه ندهیم. رحم به معنای کمک مالی به ارحام و خویشاوندان است، نه اینکه که باعث زحمت دیگران باشیم. در روایت داریم که پیامبراکرم (ص) خطاب به امیرالمومنین می فرمایند: «یا علی از غیبت و سخن چینی برحذر باش که غیبت روزه را باطل می کند.» روزهایی که روزه دار هستیم باید خیلی مراقب اعمال مان باشیم.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 39:11

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی