display result search
منو
خرد ورزی و تفکر؛ جلسه هشتم

خرد ورزی و تفکر؛ جلسه هشتم

  • 1 تعداد قطعات
  • 34 دقیقه مدت قطعه
  • 54 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با موضوع خرد ورزی و تفکر - نشانه های الوالالباب از منظر قرآن " - جلسه هشتم

کلام در مورد خردمندانی است که خردی پاک و بدون انحراف دارند و به هر چیز که نظر کنند، درست است. خدا در سوره رعد از اینان به الوالألباب تعبیر می کند. همان ها که صاحبان مغز هستند و با توان معنوی که از ائمه و انبیاءالهی (ع) می گیرند، به نفس خود اجازه جولان نخواهند داد.
عقل پاک از نگاه امام صادق (ع) حقیقتی در وجود انسان است که فقط به وسیله آن خدا را می توان عبادت کرد. اینان با استفاده از عقل خود عبدالله می شوند. انسان عاقل با استفاده از عقل خود نعمت ها و وجود آنها را درک می کند و تلافی احسان خدا عبادت و بندگی است و این تنها کاری است که از بنده بر می آید. عبادت با ارزش با اندیشه پاک حاصل می شود. عقل انسان را به خدا می رساند. برای مثال اگر انسان با عقل خود به قبرستان برود و بداند که آخر او هم به آینجا خواهد آمد و راه فراری نیست، عاقلانه زندگی می کند. مردن انسانها به انسان عاقل پند می دهد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 34:29

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی