display result search
منو
خرد ورزی و تفکر، جلسه ششم

خرد ورزی و تفکر، جلسه ششم

  • 1 تعداد قطعات
  • 37 دقیقه مدت قطعه
  • 41 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با موضوع " خرد ورزی و تفکر - شستشوی مغزی ملت ها و مبارزه با دعوت انبیا"، جلسه ششم

کسانی که خرد و عقل و فکرشان را به کار می گیرند، با کمک دلایل قوی به عالم بستگی پیدا می کنند. آنها حق را قبول و تسلیم می شوند و به آن عمل می کنند. درست مانند زمانی که بت پرستی در جوامع ابتدای اسلام رایج بود و ارباب معابد از آن به نفع خود استفاده می کردند.
امروزه دلار مانند بتی است که مردم آن را می پرستند و جوامع بالاتر با بالا و پایین بردن قیمت آن به نفع خود استفاده می کنند و بر مردم حکومت می کنند. مثل زمانی که مردم هند گاو را مقدس می دانستند و می پرستیدند. انسان عاقل و آگاه با استفاده از عقلش متوجه می شود که بت پرستیدنی نیست. خداوند می فرماید که آنهایی که حق را می شناسند و قرآن را کلام تو می دانند و در مورد آن آگاه اند با دیگران تفاوت دارند و کوردلان حتی این شواهد را در نمی یابند.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 37:02

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی