display result search
منو
اخلاق حسینی - بخش دوم

اخلاق حسینی - بخش دوم

  • 1 تعداد قطعات
  • 51 دقیقه مدت قطعه
  • 169 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با موضوع " اخلاق حسینی " - بخش دوم

عبودیت که در معارف اسلامی بسیار به چشم می خورد در تعبیر امام صادق (ع) روحیه عبادت خواهی و اطاعت خواهی نامیده شده که همان اطاعت از خدا و رسولش می باشد. علت بوجود آمدن این روحیه در انسان، معرفت خداوند است که از طریق آیات و روایات و اندیشه انسان ایجاد می شود.
در بسیاری از آیات قرآن وجود خداوند با توجه به نعمتهای بسیار به اثبات می رسد و اندیشه در این آیات موجب معرفت الهی می گردد. دانشمندان سالهاست که به دنبال این هستند که بدانند چه کسی این جهان را با این نظم آفریده و تا به حال جز وجود خداوند به چیز دیگری نرسیده اند. خلقت آسمان ها و زمین، آب ها، حیوانات، خورشید و ستاره ها، کوه ها و دریاها و فطرت انسان، همه و همه جز از خداوندی که خالق جهان است بر نخواهد آمد.
انسان باید با دستیابی به معرفت الهی، در مسیر هدایت الهی قرار بگیرد تا از فطرت خود دور نشود. معرفت، محبت، عبادت و در آخر بهشت که جایگاه ابدی انسان است و این همان مسیر درست و الهی است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 51:45

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی