display result search
منو
اخلاق حسینی - بخش اول

اخلاق حسینی - بخش اول

  • 1 تعداد قطعات
  • 47 دقیقه مدت قطعه
  • 286 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با موضوع " اخلاق حسینی " - بخش اول

در بیشتر آیات و روایات و ادعیه ای که به ما رسیده، دو کلمه بسیار دیده می شوند و آن دو کلمه عبودیت و عبادت هستند. عبودیت، ظهور روحیه ای در انسان خردمند است که به نوعی کارگردان امور معنوی در انسان است. شعاعی از این عبودیت انسان را در مسیر عبادت قرار می دهد و کسی که به این مرحله برسد هیچ گاه از این مسیر منحرف نخواهد شد.
کمک به مردم و بسیاری از امور خیر دیگر از عبادت خدا جدا نیست و بنا بر روایات عبادت کردن فقط خواندن نماز و گرفتن روزه نیست بلکه بسیاری از امور معنوی که در کتب دینی ما آمده، به نوعی عبادت محسوب می شود.
رسول خدا (ص) می فرمایند که نگاه به چهره امیرالمؤمنین (ع) (دقت در ارزش های وجودی ایشان) عبادت است و همینطور نگاه مهربانانه به چهره پدر و مادر نیز عبادت است.
در روایتی دیگر آمده که نگاه به چهره عالم واجد الشرایط نیز عبادت است و این شامل عالمی می شود که تمام عمر خود را در مسیر کمک به مردم قدم برمی دارد و زندگی ساده و الهی دارد.
امام حسین (ع) در روز عاشورا برای خود و یارانشان دعا کرده و از خدا خواستند تا لحظه آخر ایمان و شکر را روزی شان کند. این روح عبودیت به خاطر محبوب شدن عبادت به دست می آید. انسان با رسیدن به معرفت خداوند می تواند به روح عبودیت برسد و عبادت موجب عشق و محبت به خدا می شود. خدای بزرگ به خاطر محبتی که ما انسان ها داشته اولیا و انبیا الهی را فرستاده تا ما را در این مسیر هدایت نمایند.
چگونگی عبادت کردن ما بر اساس آیات و روایات در کتب افراد خاص و مراجع دین آمده و آنها حتی کلمه ای را از خود در این کتب بیان نکرده اند.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 47:15

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی