display result search
منو
بسیج یک هویت درخشنده

بسیج یک هویت درخشنده

  • 1 تعداد قطعات
  • 1 دقیقه مدت قطعه
  • 154 دریافت شده
سخنرانی مقام معظم رهبری با موضوع "بسیج یک هویت درخشنده"

دشمن در یک برهه ای - که امروز هم دنباله هایش کم و بیش هست - در تبلیغات گوناگون جهانی، علیه بسیج متمرکز شد. آنچه توانستند، گفتند. بسیج را بمباران تبلیغاتی کردند، برای اینکه او را از چشم مردم بیندازند، اما نتوانستند؛ «یحقّ اللَّه الحقّ بکلماته». خدای متعال نمیگذارد این حقیقت روشن پنهان بماند؛ لذا بسیج بحمداللَّه روزبه روز آبرویش در کشور ما بیشتر شده است. در سرتاسر کشور، جوانها در بخشهای مختلف، به بسیج به چشم یک هویت درخشنده ی باعظمتِ مظهر عزم و اراده نگاه میکنند؛ این را شما بسیجی ها بایستی تقویت کنید

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 1:08

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی