display result search
منو
خرد ورزی و تفکر؛ جلسه اول

خرد ورزی و تفکر؛ جلسه اول

  • 1 تعداد قطعات
  • 31 دقیقه مدت قطعه
  • 147 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با موضوع "خرد ورزی و تفکر - ارزش انسان از منظر دین " ، جلسه اول

گروهی که مدعی دانش و علم و آگاهی هستند از دوران قدیم تا به امروز بر این باورند که انسان جسم است و بعد از مرگ نابود می شود و حرکاتی که انجام می دهد برگرفته از فعل و انفعالات شیمیایی در بدن اوست. اما عالمان دین جور دیگری فکر می کنند و با ارائه مدارک و شواهد یقین دارند که انسان با مرگ نابود نخواهد شد و در عالم دیگر به زندگی ادامه خواهد داد.
به جز امر نبوت، امام علی (ع) همه ویژگی های رسول الله (ص) را داشتند و شخصیت ایشان بسیار خالص و مخلص بود. عبادات ایشان بی نظیر بوده و ارتباط ایشان با خداوند مثال زدنی است. امیرالمؤمنین (ع) نماد یک بنده واقعی هستند.
اولیاء الهی معتقدند که انسان موجود برتر بوده و جسم او تنها بخش کوچکی از وجود او است. به عقیده ایشان، انسان بدن، روح، عقل، فطرت، وجدان و یک قلب غیر مادی است که این قلب غیر مادی حرم خداوند است و گفته شده که غیر خدا را نباید در این حرم راه داد.
اولیاء الهی نیز از رحمت خدا جدا نیستند، پس غیر نیستند و اینها خود از شئون رحمت خداوند هستند.
نگاه امیر المؤمنین (ع) به انسان پاک ترین و حکیمانه ترین نگاه بوده و او موجود والایی است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 31:20

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی