display result search
منو
خودآگاهی، آغاز حرکت و قدرتمندی، جلسه هشتم

خودآگاهی، آغاز حرکت و قدرتمندی، جلسه هشتم

  • 1 تعداد قطعات
  • 57 دقیقه مدت قطعه
  • 142 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام علیرضا پناهیان با موضوع "خودآگاهی، آغاز حرکت و قدرتمندی"، جلسه هشتم، سال 1400


خودآگاهی در واقع چیز بدی نیست. آن صورتی از خودآگاهی بد است که انسان برای منافع خودش به دیگران ظلم می کند. فرصت طلبی هم در صورتی بد است که انسان از آن سوءاستفاده می کند تا به دیگران ضرر بزند. بعضی از صفات هستند که اصل شان خوب است. مثلاً بزرگ شدن در اصل خوب است و انسان می خواهد بزرگ شود تا بتواند متناسب با خدا شود و به خدا برسد، این آرزوی انسان است و نباید انسان دچار خود تحقیری شود.

انسان برای خدا خیلی مهم است ولی نباید به خودش مغرور شود. خداوند نسبت به بندگانش اشتیاق فراوانی دارد. باید بتوانیم بین ادبیات عرفانی و ادبیات دینی تفکیک قائل شویم. ما به عنوان انسان اگر برای خود ارزش قائل نباشیم برای دیگران هم ارزشی قائل نمی شویم. باید با برخی مفاهیم و صفات و گرایش هایی که در وجود انسان هست، دقیق تر آشنا شویم. تکبر هم خوب است و هم بد، حسادت هم خوب است و هم بد است. حسادت خوب، باعث محبت به خوبان می شود. محبت نسبت به خدا و امام حسین (ع) باعث از بین رفتن آثار سوء برخی صفات می شود. اگر همه ما یکی را دوست داشته باشیم، اختلافات از بین می رود. با کسب خودآگاهی می فهمیم که ارزشمندترین چیزی که آن را می خواهیم، دوست داشتن خدا و اولیاء خداست. فرد خودآگاه معتقد است دنیا بی ارزش است و فرد خودآگاه می فهمد که چیزی جز حب خدا و اولیاء خدا، او را راضی نمی کند.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 57:36

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی