display result search
منو
مسئولیت پذیری و شکوفایی، شاخص اصلی ولایتمداری، جلسه هفتم

مسئولیت پذیری و شکوفایی، شاخص اصلی ولایتمداری، جلسه هفتم

  • 1 تعداد قطعات
  • 46 دقیقه مدت قطعه
  • 98 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام علیرضا پناهیان با موضوع "مسئولیت پذیری و شکوفایی، شاخص اصلی ولایتمداری"، جلسه هفتم، سال 1400

انسان برای رسیدن به اوج استقلال، باید همیشه تلاش کند چون عوامل از بین برنده استقلال در مسیر زندگی بسیار هستند. رسیدن به استقلال و حفظ این استقلال و عزت یک نبرد و مبارزه مداوم می خواهد، تا اسیر و برده نشود برای کسانی که به دنبال برده گی سایر انسان ها هستند. برای مبارزه دائم و فراگیر با عوامل از بین برنده استقلال، برنامه جامعی لازم است. استقلال به راحتی کسب نمی شود و به راحتی هم حفظ نمی شود. استقلال باید به اوج برسد و اوج آن جایی است که انسان به اوج تقرب و توحید برسد. مسئولیت پذیری رمز عملیات و مبارزه دائم برای کسب و حفظ استقلال است. کسی که مسئولیت کارش را نپذیرد هرگز نمی تواند انسان مستقلی باشد. مسئولیت پذیری از بیّنات دین هست، در این شکی نیست چون امری هست که در دین اسلام به طور مسلم به آن توجه شده است. برخی اندیشمندان اصلی ترین ملاک سلامت روح انسان را مسئولیت پذیری فرد دانسته اند.

علوم تجربی و علوم انسانی برای اینکه ما را در مقابل دین تسلیم کنند، خیلی کمک کننده هستند، اما علوم انسانی و تجربی به تنهایی نمی توانند انسان را به سعادت برسانند. علوم انسانی نه تنها انسان را به اوج نمی رساند بلکه بعضی از راه حل هایش بسیار ابتدایی است. در جامعه نمی توان کسی را به اجبار دیندار کرد. دین گریزی و دین ستیزی نباید در جامعه باب شود. علوم انسانی اگر به خوبی تبیین شوند می توانند مانع دین گریزی شوند. متأسفانه در جامعه امروز به دلیل عملکرد نامناسب مسئولین فرهنگی و آموزشی، دین گریزی نوعی با کلاسی محسوب می شود. دین ستیزی در جامعه حاکی از یک سوء تفاهم عمیق است و تأثیر ولایت بر حفظ استقلال انسان، به درستی تبیین نشده است و یک برداشت معکوسی از ولایت در میان بعضی اقشار جامعه هست. علوم انسانی، حداقل هایی از دین را ثابت می نمایند ولی باید جایگاه تجربه و عقل برای تبیین معارف دینی مشخص باشد. به طور کلی علوم انسانی بر تربیت افراد مسئول و مسئولیت پذیر تأثیر مثبت دارد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 46:20

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی