display result search
منو
نماز و طاعت الهی - بخش هشتم

نماز و طاعت الهی - بخش هشتم

  • 1 تعداد قطعات
  • 43 دقیقه مدت قطعه
  • 132 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با موضوع "نماز و طاعت الهی - دو بازگشت گاه در محشر برای انسان" - بخش هشتم - فاطمیه 98

یکی از اسامی قیامت بازگشت گاه است که به معنای رجوع انسان ها به سوی خداوند است. الیته این بازگشت دو نوع است. برخی به سوی رحمت و مغفرت خداوند باز می گردند و برخی به دوزخ وارد می شوند. انسان ها در دنیا باید پیرو رسول و اولیاء الهی باشند تا در نهایت به سوی خداوند بازگردند و به بهشت برسند. اما اگر در این دنیا به سراغ شیطان بروند و دچار غفلت شوند، به دوزخ خواهند رفت.

خداوند در آیاتی از سوره ی بقره و آیاتی از سوره زمر در این باره صحبت به میان می آورد و شرایط اینان را توصیف می کند. گروه اول در دنیا اهل ایمان بودند و عمل صالح انجام می دادند. در این زمینه رسول خدا (ص) در اوج بود و کسی در این زمین به مرتبه ی ایشان نخواهد رسید. ایشان حتی در اوج سختی ها نیز بندگی خداوند را فراموش نکرد و همواره در این مسیر ثابت قدم بود. خوب است که انسان در دنیا همه ی امور خود را به خدا نسبت دهد و با رضایت او بسنجد. بعد از رسول الله (ص) مؤمنین هستند که در این گروه قرار می گیرند. اینان به خداوند وابستگی دارند و به او اعتماد و اعتقاد دارند. اینان به تمامی کتب الهی ایمان دارند و رسولان قبل از رسول خود را قبول دارند. اینان حرف های خداوند را به هر طریقی که به آنها رسیده باشد قبول داشته و به آن عمل می کنند.

در مقابل بازگشت بی دینان به سوی دوزخ است و در سوره ی زمر به درستی به این امر اشاره شده است. اینان کسانی هستند که به صورت گروه گروه به سوی دوزخ روانه می شوند و دوزخ همه ی درهای خود را به روی اینان می گشاید. در جهنم از آنها پرسیده می شود که آیا فرستاده ای از سوی خداوند شما را هدایت نکرد و آنها در پاسخ ابزار پشیمانی می کنند که دیگر سودی نخواهد داشت.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 43:54

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی