display result search
منو
معارف اسلامی - بخش چهارم

معارف اسلامی - بخش چهارم

  • 1 تعداد قطعات
  • 47 دقیقه مدت قطعه
  • 65 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با موضوع "پاداش دنیوی و اخروی پروردگار برای مؤمنین"، بخش چهارم، 1398

بر اساس آیات قرآن هر مرد و زنی که دارای حسن فعلی و فاعلی باشد، رحمت خداوند شامل حالش شده و او بنده ی واقعی است. ایمان به خدا و قیامت و باطنی سرشار از صفات خوب و خالی از صفات بد، می تواند درخور انسان مؤمن باشد. هر صفت بدی می تواند مانعی در راه رسیدن به صفات خوب انسانی باشد. صبر در سختی ها میوه ی مهمی دارد و پیروزی بعد از آن حاصل می شود.
انسان در کنار ایمان قلبی پاکی جان نیز می خواهد چرا که این دو در کنار هم انسان را به هدف می رساند. اخلاق خوب بسیاری از درها را به روی انسان می گشاید و این برای انسان بسیار خوشایند است.
خیرات و امور مثبت انسان را به حسن فعلی و فاعلی می رساند و خدا به کسانی که چنین اند حیات قناعت می دهد و این بدان معناست که آنها از همه ی دنیا و نعمت هایش به داشتن خداوند بسنده می کنند و خدا برای آنها همه چیز است. آنها حتی در امور دنیوی نیز قناعت دارند و به مال غیر دست درازی نمی کنند.
خداوند می فرماید که در آخرت اعمال اینان را به بهترین شکل می خرم و معامله با خداوند بسیار پرسود است. ملاک این معامله بهترین عمل انسان در طول حیاتش است و دیگر اعمال نیز به همان میزان محاسبه خواهد شد. این همان رحمت و عنایت خداوند است ک قبلا وعده داده شده است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 47:12

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی