display result search
منو
صراط مستقیم و وسوسه های شیاطین، جلسه اول، سال 1400

صراط مستقیم و وسوسه های شیاطین، جلسه اول، سال 1400

  • 1 تعداد قطعات
  • 49 دقیقه مدت قطعه
  • 531 دریافت شده
سخنرانی از آیت الله حسین انصاریان با موضوع «صراط مستقیم و وسوسه های شیاطین»، جلسه اول، سال 1400

خداوند برای انسان ارزش هایی را مقرر کرده که انسان با ارتباط به این ارزش ها مسافر به سوی رشد و کمال می شود و در این راه در حد ظرفیت خود، مقرب درگاه پروردگار می شود.
این ارزش ها هم در قرآن کریم و هم در روایات رسول خدا و اهلبیت علیهم السلام بیان شده است.
یکی از آن ارزش ها ارائه صراط مستقیم است. آنقدر این ارزش مهم است که خود خداوند از ما خواسته که شبانه روز ده مرتبه آن را از من بخواهید. اهدنا الصراط المستقیم.
این صراط مستقیم پاسخ به خواسته و دعوت خداوند است. خدا گدایی کردن بندگان را دوست دارد و می خواهد با این گدایی کردن، پرونده مخلوق خود را پر کند. گدایی از خدا عبادت است که خدا به این گدایی جواب می دهد.
گاهی گدایی نکرده خدا جیب بندگانش را پر کرده و مورد رحمت و عنایت خود قرار می دهد و حالا چه برسد به اینکه بنده، گدایی کند. خداوند رزاق است.
کسانی که در صراط مستقیم قرار بگیرند خدا به آنها نعمت مادی و معنوی دنیا و آخرت را می دهد. این نعمت در آیه 69 سوره نساء توسط خدا بیان شده است. «کسانی که در صراط مستقیم و مطیع خدا و پیامبر هستند در قیامت کنار انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین قرار می گیرید که خوب همنشین هایی هستند»
در کنار این ارزش ها خدا در قرآن هشدار می دهد که دشمنان در کمین این ارزش ها هستند تا آنها را به صورت های مختلف غارت و تباه کند. دشمنان در دو جبهه باطنی شکم و غریزه جنسی با تو مبارزه می کنند.
اینکه شکم را از هر مالی پر کنی جز عذاب الهی نتیجه ای ندارد. کسانی که مال یتیم می خورند آتش جهنم را در شکم خود می ریزند و... شکم برخی محکوم و رعیت او هستند اما شکم برخی حاکم و مولای او هستند.
غریزه جنسی هم بسیار دشمن خطرناکی است که گناهان بسیاری را باعث شده است.
دشمن دیگر انسان هوای نفس، که مجموع خواسته های نامشروع است می باشد. خواسته های بی مورد انسان را بیچاره می کند. هوای نفس یک معبود است که بشر لباس معبود را بر آن پوشانده و در برابر خدا قرار داده است و این یک بت درونی است.
کار شیطان و دشمن جلوگیری راه رشد و کمال انسان ها است. ما باید در وعده های خود با خدا صادق باشیم و همواره در راه مستقیم باشیم.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 49:39

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

  • کاربر مهمان
    جالب

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی