display result search
منو
نماز و طاعت الهی - بخش ششم

نماز و طاعت الهی - بخش ششم

  • 1 تعداد قطعات
  • 39 دقیقه مدت قطعه
  • 96 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با موضوع " نماز و طاعت الهی - زیباترین و نیکوترین بازگشت" - بخش ششم - فاطمیه 98

کلمه ی مبدأ یعنی حقیقتی که کاری از آنجا شروع شده و عالم هستی ظهورش از خدا آغاز شده و امتداد پیدا کرده است. طبق آیات قرآن تمام هستی با تحوالاتی بسیار عظیم به خدا بازمی گردد و این همان معاد است. برگشت خوب و مفید و با برکت واقعیتی است که نزد خداست.
وقتی کار انسان در دنیا تمام شود به سمت خدا بازمی گردد. شروع این بازگشت برای مؤمنان بسیار عظیم و مهم و زیباست. برخی بعد از مردن تازه زیبایی ها و حقایق را می بینند و زندگی تازه و شیرینی برای آنها شروع خواهد شد. اخلاق نیکو در این زمینه بسیار مهم است و می تواند انسان را عاقبت به خیر نماید. در این میان برخی به دوزخ بازمی گردند. انسان باید بداند که لذت های دنیایی موقتی و زودگذر هستند و لذت اساسی لذت روح در دنیای دیگر است. در آنجاست که انسان حاضر نیست آن لذت را با چیز دیگری عوض نماید.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 39:22

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی