display result search
منو
عشق حقیقی - بخش ششم

عشق حقیقی - بخش ششم

  • 1 تعداد قطعات
  • 49 دقیقه مدت قطعه
  • 107 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با موضوع "عشق حقیقی" - بخش ششم - محرم 1397

وجود نور در ابتدای خلقت به اثبات رسیده و اهل علم و عالمان دین هر دو بر این نظر توافق دارند. این بدین معناست که همه بر وجود خداوند ایمان داشته و آن را قبول دارند. اهل علم از خلقت به عنوان رابطه ی علت و معلول نام می برند و خداوند را علت اصلی خلقت می دانند.
دل هایی که اهل بیت (ع) در آن جای دارند، ظرف های خداوند روی زمین هستند که اشک چشم و لطافت قلب از نشانه های آن است. دل های خالی از محبت خدا از سنگ سخت تر و دارای صفات حیوانی هستند.

حسین (ع) نور خداست که هیچ کس در هیچ زمانی قادر به خاموش کردن آن نیست. حقیقت یک کمال مطلق است که تنها اهل بیت (ع) آن را درک می کنند و اصل و اساس آن نزد علی (ع) به ودیعه نهاده شده است. ما نیز باید با پیروی از ایشان و با کنار زدن ظلمت ها، نور یقین را در خود پرورش دهیم و طی طریق کنیم.

در مرحله ی بعد، شیعیان از فشرده شدن نور اولیاء به وجود آمدند و آنها تا قیامت از اولیاء جدا نخواهند شد مانند شعاعی از نور خورشید که هیچ گاه از اصلش دور نمی شود. نور هستی بنا بر اجازه ی خداوند در خانه هایی عرشی قرار داده می شود که مدام به دیگر مردمان خیر می رسانند.

رسول خدا (ص) می فرمایند که هر کس عاشق حسن (ع) و حسین (ع) من باشد، من نیز او را دوست می دارم و خدا نیز عاشق اوست و جایگاهش بهشت است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 49:33

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی