display result search
منو
زمینه‌های تربیت و رشد انسان

زمینه‌های تربیت و رشد انسان

  • 2 تعداد قطعات
  • 28 دقیقه مدت قطعه
  • 26 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام کاظم صدیقی با موضوع "زمینه‌های تربیت و رشد انسان"


پروردگار عالم همه جهان را در مسیر رشد و کمال قرار داده است. در آیه‌ای کریمه آمده است: "کل شیء خلقه ثم هدی". از این آیه شریفه لطائفی استفاده می‌شود؛‌ یک لطیفه این است که هرچه در عالم هست مخلوق خداوند می‌باشد. تمام آنچه را ما می‌شناسیم و نمی‌شناسیم خلق‌شده و اثر خداوند است. کسی که خداوند را دوست دارد، باید همه چیز را دوست داشته باشد. خاک را دوست داشته باشیم؛ با گیاهان مهربان باشیم و به عنوان اثر خداوند به آنها نگاه کنیم. تمام هستی و موجودات آیه و نشانه اویند. مخلوقات جلوه‌های قدرت،‌ حکمت و علم خداوند هستند. در روایت هم داریم که در روز قیامت نه تنها از عمر، جوانی، درآمد، مصرف و ... ما سوال می‌شویم بلکه از زمین‌ها و حیوانات نیز مورد سوال قرار می‌گیریم.

دومین نکته این است که هرچه دیده می‌شود در حال زمزمه و مشغول ذکر خدا می‌باشد. نکته دیگر اینکه همه موجودات پویا و در حال رشد و تکامل هستند. همه موجودات مقصد دارند. خدای متعال مقصد عمومی را هم تبیین کرده است. "الا الی الله تصیر الامور" ،‌ همه چیز در حال صیرورت و شدن به سوی خداوند تبارک و تعالی می‌باشند.

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی