display result search
منو
مکتب شهید سلیمانی، جلسه دوازدهم

مکتب شهید سلیمانی، جلسه دوازدهم

  • 1 تعداد قطعات
  • 43 دقیقه مدت قطعه
  • 53 دریافت شده
سخنرانی از حجت الاسلام علیرضا پناهیان با موضوع «مکتب شهید سلیمانی»، جلسه دوازدهم، سال 1399

هر جامعه ای که در آن منازعه و اختلاف زیاد باشد صدمه می خورد و دچار ضعف می شود و این یکی از بدترین نوع ضعف در جامعه است؛ و اگر آن جامعه دشمنانی داشته باشد، دشمنان بر چنین جامعه ضعیفی که درگیر منازعه و اختلاف هستند غلبه می کنند. و از طرفی اگر در جامعه اتحاد حاکم باشد و همه با هم متحد باشند، چنین جامعه ای باقی و ماندگار می شود. اتحاد هم متنوع است؛ ممکن است به خاطر نبود اختلاف در آن جامعه باشد و شاید این را بتوان نشانه نفهمی آن جامعه دانست.

یکی از خصوصیات حکومت های غربی این است که با روش های مختلف مانع فهم و درک اجتماع می شوند؛ یک، با فساد و هرزگی اجتماع را مشغول می کنند. دو، با فقر و تنگدستی مردم را به حداقل ها راضی می کنند. سه، با وابستگی به قدرت های بیگانه مردم را تحقیر می کنند.

یک نوع دیگر اتحاد این است که افراد باهوش باشند و در عین حال باهم متحد باشند. اما چگونه ممکن است که انسان ها در حالی که با هم اختلاف دارند با هم متحد باشند؟ با داشتن شعور اتحاد، اختلاف حل می شود. دومین نوع، چیزی است که دین می پسندد؛ اینکه افراد در عین پویایی و داشتن منافع مختلف که خدا بین آنها قرار داده، با هم اتحاد داشته باشند.

راهی که خداوند برای رفع اختلاف در جامعه معرفی می کند، ولایت است؛ یعنی اولا همه ولی جامعه را دوست داشته باشند؛ و دوما ملتزم باشند و پای رکاب ولی بمانند. با این شرائط جامعه یکپارچه می شود.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 43:06

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی