display result search
منو
بندگی خالص و کامل به واسطه ولی خدا

بندگی خالص و کامل به واسطه ولی خدا

  • 3 تعداد قطعات
  • 41 دقیقه مدت قطعه
  • 529 دریافت شده
سخنرانی از حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع «بندگی خالص و کامل به واسطه ولی خدا»، سال 1398

یکی از تفاوت های اعتقادی ما شیعیان با سایر ادیان و مذاهب، موضوع مهدویت هست. آنها هم اعتقاد دارند که در آخرالزمان یک منجی خواهد آمد اما یکی از مهمترین تفاوت ها این است که شیعیان منجی را زنده می دانند که در بین ما دارد زندگی می کند و زمین هیچگاه خالی از حجت نمی ماند. سایر ادیان اعتقاد دارند که منجی و موعود الآن وجود ندارد و در آخرالزمان تازه به دنیا خواهد آمد، ظهور کرده و عدالت را بر پا می کند.

خدا عالم را که خلق کرد، حکیمانه خلق کرد و یک هدفی از این خلقت داشت. خداوند عالم را برای شیطنت و فساد و خونریزی خلق نکرد. خداوند عالم را برای بندگی کامل خلق کرد، آن هم نه بندگی ناقص. چه کسی در عالم بندگی کامل می کند و حق بندگی را به جا می آورد؟ ولیِّ خداست که حق بندگی را بجا می آورد و از این جهت او به عنوان خلیفه خدا در عالم است. اگر کسی که بندگی خالص خدا را بجا می آورد در این عالم نباشد، هدف آفرینش خدا تأمین نشده است.

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی