display result search
منو
معارف امام رضا علیه السلام - جلسه چهارم

معارف امام رضا علیه السلام - جلسه چهارم

  • 2 تعداد قطعات
  • 30 دقیقه مدت قطعه
  • 94 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با موضوع "معارف امام رضا علیه السلام"، جلسه چهارم

اهل حقیقت معانی بلندی را و مفاهیم زیبایی را از حروفی که ترکیب آن حروف کلمه مبارکه حسین شده استفاده می کنند. با بصیرتی که نسبت به این چهار حرف دارند. چهار حرفی که نام حسین از آن شکل گرفته. می گویند حرف اول این اسم نشان دهنده حریت و آزادی به معنای واقعی در وجود مبارک حضرت اباعبدالحسین علیه السلام است.
امام حسین علیه السلام از همه قیدها و بندها و موانع و حجاب هایی که بین انسان و پروردگار عالم است آزاد بود. اما در همه عمر خود به اسارت امیال و آرزوها و شیاطین و فرهنگ های باطل در نیامد. امام حسین علیه السلام در این فضای نورانی آزادی بنده خالص و مخلص پروردگار مهربان عالم بود. هر که پیمان با هوالموجود بست خویشتن از قید هر معبود رست.

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی